1.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α, ΠΛΑΤΥΣ ΙΓ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΗΣ Δ. Έκθεσις εξελεγκτικής επιτροπής. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 26 Απρίλιος 1894 [παρατίθεται 27 Μάρτιος 2023];2:112-5. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5034