1.
ΛΑΜΠΑΚΗΣ Ε, ΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ, ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. Έκθεσις της επιτροπής της Μονής του Αγίου Ανδρέου προς τον Πρόεδρον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 26 Απρίλιος 1894 [παρατίθεται 24 Μάρτιος 2023];2:131-4. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5038