1.
ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ. Αι εν τη μονή Φιλοθέης καταστραφείσαι πολύτιμαι βυζαντιακαί χριστιανικαί αρχαιότητες και αγιογραφίαι. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 26 Απρίλιος 1894 [παρατίθεται 31 Μάρτιος 2023];2:136-4. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5040