1.
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Π. Έγγραφον της Γενικής Εφορείας των Αρχαιοτήτων και Μουσείων προς τον Σύμβουλον της Χριστιανικής Εταιρείας κ. Αντώνιον Βούρον. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 26 Απρίλιος 1894 [παρατίθεται 24 Μάρτιος 2023];2:150. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5043