1.
ΠΑΠΠΟΥΔΩΦ Α, ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΚΔ. Έγγραφον προς την Γενικήν Εφορείαν των Αρχαιοτήτων και Μουσείων. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 26 Απρίλιος 1894 [παρατίθεται 1 Απρίλιος 2023];2:151. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5044