1.
ΠΑΠΠΟΥΔΩΦ Α, ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΚΔ. Έγγραφον προς τους κ.κ. Γ. Λαμπάκην, Αλεξ. Βαρούχαν και Ν. Διαμάντην. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 26 Απρίλιος 1894 [παρατίθεται 1 Απρίλιος 2023];2:151-2. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5045