1.
ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ. Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Μελέται, εργασίαι και περιηγήσεις του 1897. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 26 Απρίλιος 2013 [παρατίθεται 31 Μάρτιος 2023];3:53-9. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5059