1.
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Δωρεαί εις το Χριστιανικόν Μουσείον κατά το έτος 1897. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 26 Απρίλιος 2013 [παρατίθεται 7 Φεβρουάριος 2023];3:119. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5065