1.
ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ. Προσφώνησις επί του νεκρού του αντιπροέδρου της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας και δωρητού τη Εταιρεία Α. Πασπάτη ρηθείσα τη 13 Δεκεμβρίου 1891 υπό Γ. Λαμπάκη κατατεθέντος εκ μέρους του Συμβουλίου αντί στεφάνου το εκ φύλλων δάφνης ιερόν Μονόγραμμα. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 26 Απρίλιος 2013 [παρατίθεται 31 Μάρτιος 2023];4:24-5. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5078