1.
ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ. Μουσείον της Αρχαιολογικής Εταιρείας. Έκθεσις περί των του Μουσείου και Περιηγήσεις του έτους 1902. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 26 Απρίλιος 2013 [παρατίθεται 26 Φεβρουάριος 2024];5:7-10. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5092