1.
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Αρχαί της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το έτος 1904. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 26 Απρίλιος 2013 [παρατίθεται 20 Αύγουστος 2022];6(1):21. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5103