1.
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Περιηγήσεις. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 26 Απρίλιος 2013 [παρατίθεται 19 Αύγουστος 2022];6(1):22-48. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5104