1.
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Εργασίαι του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το 1905. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 26 Απρίλιος 2013 [παρατίθεται 28 Μάρτιος 2023];7:10-4. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5107