1.
ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ. Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Περιηγήσεις ημών κατά το έτος 1905. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 26 Απρίλιος 2013 [παρατίθεται 17 Ιούνιος 2024];7:15-2. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5108