1.
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Εργασίαι του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 1907. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 27 Απρίλιος 2013 [παρατίθεται 5 Οκτώβριος 2022];8:76-80. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5127