1.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ. Σπάνιες παραστάσεις από το βίο των αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων στο καθολικό της μονής των Αγίων Τεσσαράκοντα στα Χρύσαφα Λακωνίας. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 2013 [παρατίθεται 25 Ιούλιος 2024];34:203-14. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5182