1.
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Π, ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ Σ. Το μαγκιπείο της Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 3 Φεβρουάριος 2016 [παρατίθεται 1 Απρίλιος 2023];35:9-18. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5203