1.
ΛΟΒΕΡΔΟΥ-ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ Κ. Ξυλόγλυπτα της ύστερης περιόδου των Παλαιολόγων από ναούς της δυτικής Μακεδονίας. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 3 Φεβρουάριος 2016 [παρατίθεται 31 Μάρτιος 2023];35:375-402. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5220