1.
ΜΠΟΥΡΑΣ Χ. Η προσφορά του Μανόλη Χατζηδάκη στην Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 6 Ιούλιος 2011 [παρατίθεται 1 Απρίλιος 2023];22:45-6. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5262