1.
ΓΚΙΟΛΕΣ Ν, ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ Σ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μ. Νικόλαος Δρανδάκης. Ο βίος, η προσωπικότητα και το επιστημονικό του έργο. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 6 Ιούλιος 2011 [παρατίθεται 29 Νοέμβριος 2023];27:9-12. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5274