1.
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Βιβλιογραφία Γεωργίου Σωτηρίου. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 11 Ιανουάριος 1966 [παρατίθεται 15 Ιούνιος 2024];4: . διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5312