1.
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το έτος 1926. Δωρηταί παρόντος τόμου. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 1 Απρίλιος 2013 [παρατίθεται 13 Αύγουστος 2022];3(1-2): . διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5385