1.
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Στοιχεία τόμου. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 11 Ιανουάριος 1972 [παρατίθεται 1 Ιούλιος 2022];6:251. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5474