1.
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Πίνακες. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 11 Ιανουάριος 1972 [παρατίθεται 5 Ιούλιος 2022];6. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5475