1.
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Επιστημονικαί ανακοινώσεις εταίρων της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το έτος 1974. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 11 Ιανουάριος 1974 [παρατίθεται 27 Φεβρουάριος 2024];7:208. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5478