1.
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Κατάλογος των μελών της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 1 Απρίλιος 2013 [παρατίθεται 1 Ιούλιος 2022];3(1-2): . διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5514