1.
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Οπισθοσέλιδα. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 3 Φεβρουάριος 2016 [παρατίθεται 26 Μάρτιος 2023];35:413-22. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5551