1.
ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ Σ, ΧΑΛΚΙΑ Ε. Πρακτικά Ημερίδας. Από το Βυζάντιο στη νεώτερη εποχή: παράδοση και ανανέωση στην τέχνη. Μνήμη ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΥ. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 10 Μάρτιος 2014 [παρατίθεται 26 Μάιος 2024];33:345-6. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5553