1.
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Ν. Η ανανέωση της βυζαντινής παράδοσης στα χειρόγραφα εικονογραφημένα χρησμολόγια του 16ου αιώνα. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 10 Μάρτιος 2014 [παρατίθεται 3 Ιούνιος 2023];33:391-404. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5561