| More
Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά

 
Τεύχος Τίτλος
 
Δελτίον XAE 33 (2012), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Δημήτρη Κωνστάντιου (1950-2010) A la latina. Ζωγράφοι εικόνων προσανατολισμένοι δυτικά Περίληψη   PDF
Όλγα ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ
 
Δελτίον XAE 41 (2020), Περίοδος Δ' Alessandro Taddei, Hagia Sophia before Hagia Sophia. A study of the Great Church of Constantinople from its origins to the Nika Revolt of 532 Περίληψη
Δημήτρης Θ. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ (Dimitris Th. CHATZILAZAROU)
 
Δελτίον XAE 10 (1980-1981), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Ανδρέα Γρηγ. Ξυγγόπουλου (1891-1979) Andreas Xyngopoulos's Bibliography Περίληψη   PDF
Κάτια ΛΟΒΕΡΔΟΥ-ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
 
Δελτίον XAE 4 (1934-1936), Περίοδος Γ' Baths and holy water springs (hagiasmata) in Attica Περίληψη   PDF
Γεώργιος Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 
Δελτίον XAE 4 (1936-1938), Περίοδος Γ' Eine weitere Wandmalerei des Ökumenios von Trikka Περίληψη   PDF (Deutsch)
Nikos A. BEES
 
Δελτίον XAE 41 (2020), Περίοδος Δ' Ken Dark and Jan Kostenec, Hagia Sophia in Context Περίληψη
Στέφανος ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ (Stefanos EFTHYMIADIS)
 
Δελτίον ΧΑΕ 32 (2011), Περίοδος Δ' Madre della Consolazione: Συμεών Αξέντης ζωγράφος εικόνων Περίληψη   PDF (Français (France))
Stella FRIGERIO-ZENIOU
 
Δελτίον XAE 41 (2020), Περίοδος Δ' Mirosłav Piotr Kruk (ed.), Icons from the 14th-16th Centuries in the National Museum in Krakow, Volume I, Catalogue (in Polish and English) Περίληψη
Ευγενία Δρακοπούλου (Eugenia DRAKOPOULOU)
 
Δελτίον XAE 4 (1936-1938), Περίοδος Γ' Ökumenios der Apokalypsen-Ausleger und Ökumenios der Bischof von Trikka Περίληψη   PDF (Deutsch)
Josef Schmid DILLINGEN
 
Δελτίον XAE 7 (1973-1974), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Anatole Frolow (1906-1972) Oι βυζαντινές τοιχογραφίες των παρεκκλησίων της σπηλιάς Πεντέλης (πίν. 20-44) Περίληψη   PDF
Ντούλα ΜΟΥΡΙΚΗ
 
Δελτίον XAE 36 (2015), Περίοδος Δ' Oι τοιχογραφίες του ναού της Παναγίας στο Κάδρος, Σέλινο, Νομός Χανίων Περίληψη   PDF
Θέτις ΞΑΝΘΑΚΗ
 
Δελτίον XAE 9 (1908-1909), Περίοδος A' Oπισθοσέλιδα Περίληψη   PDF
(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 
Δελτίον XAE 39 (2018), Περίοδος Δ'. Αφιέρωμα στη μνήμη Χαράλαμπου Μπούρα Tassos Papacostas and Maria Parani (eds), Discipuli dona ferentes. Glimpses of Byzantium in Honour of Marlia Mundell Mango Περίληψη   PDF
Σοφία ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ (Sophia KALOPISSI-VERTI), Μαρία ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ-ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ (Maria PANAYIOTIDI-KESISOGLOU)
 
Δελτίον XAE 4 (1936-1938), Περίοδος Γ' Textkritisches zur Vita des Nikolaus Studites Περίληψη   PDF (Deutsch)
Theodor NISSEN
 
Δελτίον XAE 2 (1933), Περίοδος Γ'. Χαριστήριον Αντωνίω Μπενάκη To Διοικητικόν Συμβούλιον της εν Αθήναις Χριστιανικής Αρχαιολ. Εταιρείας Περίληψη   PDF
(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 
Δελτίον XAE 13 (1985-1986), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Μαρίνου Καλλιγά (1906-1985) Xρονολόγηση και περιεχόμενο του Ευαγγελισταρίου της μονής Διονυσίου Περίληψη   PDF (English)
Christopher WALTER
 
Δελτίον XAE 40 (2019), Περίοδος Δ' Yuliana Boycheva, «Αl. Kuyumdzhiev, Emm. Mutafov (επιμ.), Corpus of Mural Paintings from the first half of 19th century in Bulgaria (στα βουλγαρικά) (Corpora of Pre-Modern Christian Orthodox Mural Painting, Bulgaria 3)». Περίληψη   PDF
Yuliana BOYCHEVA
 
Δελτίον XAE 35 (2014), Περίοδος Δ'. «...ΑΓΕΤΑΙ... ΓΑΜΕΤΗΝ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ...» (Νικηφόρου πατριάρχου, Ιστορία σύντομος, 77.9-10) Περίληψη   PDF
Ελευθερία ΒΟΛΤΥΡΑΚΗ
 
Δελτίον ΧΑΕ 26 (2005), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Γεωργίου Γαλάβαρη (1926-2003) «Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε». Δυο μικρογραφιες στον ψαλμό ΜΗ' Περίληψη   PDF (Deutsch)
Apostolos G. MANTAS
 
Δελτίον XAE 40 (2019), Περίοδος Δ' «Δίδυμα» εικονοστάσια του 16ου αιώνα στην Κύπρο Περίληψη   PDF (Français (France))
Stella FRIGERIO-ZENIOU
 
Δελτίον ΧΑΕ 26 (2005), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Γεωργίου Γαλάβαρη (1926-2003) «Ἐγράφη ἐν τῷ Μυζιθρᾶ». Βιβλιογραφικές δραστηριότητες στον Μυστρά κατά τον 13ο και τον 14ο αιώνα Περίληψη   PDF
Ροδονίκη ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ
 
Δελτίον XAE 36 (2015), Περίοδος Δ' «Εἰικόνες μοσχόβικαις..., εὐμορφώτατα πράγματα». Η μεταφορά ρωσικών εικόνων στoν ελληνικό χώρο από το 16ο ως τις αρχές του 20ού αι. Περίληψη   PDF
Yuliana BOYCHEVA
 
Δελτίον XAE 20 (1998-1999), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Δημητρίου Ι. Πάλλα (1907-1995) «Θηβαΐς»: Αυτή η πλευρά του παραδείσου Τάσος ΤΑΝΟΥΛΑΣ PDF 317-334 Περίληψη   PDF
Τάσος ΤΑΝΟΥΛΑΣ
 
Δελτίον ΧΑΕ 26 (2005), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Γεωργίου Γαλάβαρη (1926-2003) «Κρίκοι φρενοβλαβών» από τη Μικρά Ασία. Στο περιθώριο της ιστορίας της ιατρικής και της ιστορίας των μουσείων Περίληψη   PDF
Όλγα ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ
 
Δελτίον XAE 41 (2020), Περίοδος Δ' «Ο ηγούμενος εγκαταλείπει το μοναστήρι του». Εικονογραφία και ερμηνεία μιας παράστασης στον νάρθηκα του καθολικού της μονής Dragalevci της Βουλγαρίας (1476) . Περίληψη
Αννα ΠΑΡΑΝΟΥ (Anna PARANOU)
 
Δελτίον XAE 41 (2020), Περίοδος Δ' «Ο λίθος από την Κανά της Γαλιλαίας». Ιστορική περιπέτεια και πολιτική εκμετάλλευση ενός ευρήματος Περίληψη
Γεώργιος Α. ΖΑΧΟΣ (Georgios A. ZACHOS)
 
Δελτίον XAE 33 (2012), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Δημήτρη Κωνστάντιου (1950-2010) «Ὁ συνέχων τὰ πέρατα, τάφῳ συσχεθῆναι κατεδέξω, Χριστέ». Κεντητός Επιτάφιος του Μητροπολίτη Βελιγραδίου Ισιδώρου (1415 1423) από την Αθωνική Μονή Αγίου Παύλου Περίληψη   PDF
Νικόλαος ΜΕΡΤΖΙΜΕΚΗΣ
 
Δελτίον XAE 34 (2013), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Τίτου Παπαμαστοράκη (1961-2010) «...Ποδίαις τρανὲς διὰ μαγκάνου ἐπτά...» του ηγεμόνα της Μολδαβίας Vasile Lupu (1634-1653) στη μονή Βατοπεδίου Περίληψη   PDF
Νικόλαος ΜΕΡΤΖΙΜΕΚΗΣ
 
Δελτίον ΧΑΕ 26 (2005), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Γεωργίου Γαλάβαρη (1926-2003) «Τὸ μὲν ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω πίεσθε». Σχόλιο στην εικόνα του αποστόλου Ιακώβου στη μονή της Πάτμου Περίληψη   PDF
Μυρτάλη ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ-ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ
 
Δελτίον XAE 14 (1987-1988), Περίοδος Δ' «Τράπεζες μαρτύρων». Η σημασία του όρου και η τύχη του στην ελληνική βιβλιογραφία Περίληψη   PDF
Ευγενία ΧΑΛΚΙΑ
 
Δελτίον XAE 10 (1980-1981), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Ανδρέα Γρηγ. Ξυγγόπουλου (1891-1979) «Ψυχάριον», «Ψυχικά», «Ψυχοπαίδι» Περίληψη   PDF
Παναγιώτης Ι. ΖΕΠΟΣ
 
Δελτίον ΧΑΕ 26 (2005), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Γεωργίου Γαλάβαρη (1926-2003) Αγγελοφάνεια και τέχνη μετά την εικονομαχία Περίληψη   PDF (English)
Glenn PEERS
 
Δελτίον XAE 14 (1987-1988), Περίοδος Δ' Αγία Παρασκευή του Δράκου Περίληψη   PDF
Παναγιώτης Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
 
Δελτίον XAE 16 (1991-1992), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του André Grabar (1896-1990) Άγιοι και οι οικογένειές τους στη βυζαντινή τέχνη Περίληψη   PDF (English)
Lois DREWER
 
Δελτίον XAE 38 (2017), Περίοδος Δ' Άγιοι και προσκυνητές στην κοιλάδα του Λύκου (Μικρά Ασία) Περίληψη   PDF (English)
Francesco D’ANDRIA
 
Δελτίον ΧΑΕ 26 (2005), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Γεωργίου Γαλάβαρη (1926-2003) Αγιος Γεώργιος ο θαλασσοπερατής Περίληψη   PDF (Français (France))
Georgios DIMITROKALLIS
 
Δελτίον XAE 41 (2020), Περίοδος Δ' Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ο Ριγοδιώκτης. Ένας άγιος θεραπευτής των πυρετών στον ναό της Παναγίας στον Αρχατό της Νάξου (1285) . Περίληψη
Θεοδώρα ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ (Theodora KONSTANTELLOU)
 
Δελτίον ΧΑΕ 24 (2003), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νίκου Οικονομίδη (1934-2000) Άγιος Νικόλαος Ραγκαβάς. Συμβολή στην ιστορία του μνημείου Περίληψη   PDF
Ελένη ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΤΟΥ-ΜΑΝΩΛΕΣΣΟΥ
 
Δελτίον XAE 33 (2012), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Δημήτρη Κωνστάντιου (1950-2010) Άγιος Νικόλαος στο Καμπινάρι Πλάτσας στη Μάνη. Παρατηρήσεις στο γλυπτό διάκοσμο του τέμπλου Περίληψη   PDF
Ευαγγελία ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ
 
Δελτίον XAE 11 (1982-1983), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Αναστασίου Κ. Ορλάνδου (1887-1979) Άγιος Νικόλαος στο νεκροταφείο Καλάμου Αττικής. Νέα στοιχεία Περίληψη   PDF
Ελένη ΓΚΙΝΗ-ΤΣΟΦΟΠΟΥΛΟΥ
 
Δελτίον XAE 14 (1987-1988), Περίοδος Δ' Άγιος Πέτρος Καλυβίων Κουβαρά Αττικής Περίληψη   PDF
Ναυσικά ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ
 
Δελτίον XAE 10 (1980-1981), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Ανδρέα Γρηγ. Ξυγγόπουλου (1891-1979) Άγιος Φανούριος: Λατρεία και εικονογραφία (πίν. 49-60) Περίληψη   PDF (English)
Maria VASSILAKES-MAVRAKAKES
 
Δελτίον XAE 8 (1975-1976), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Βίκτωρα Λάζαρεφ (1897-1976) Άγνωστα γλυπτά της Μάνης αποδιδόμενα στο μαρμαρά Νικήτα ή στο εργαστήρι του (πίν. 6-13) Περίληψη   PDF
Νικόλαος Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ
 
Δελτίον XAE 19 (1996-1997), Περίοδος Δ' Άγνωστες εικόνες και τοιχογραφίες του Θεοφάνη του Κρητός στη Μονή Παντοκράτορος και στη Μονή Γρηγορίου στο Άγιον Όρος Περίληψη   PDF
Ευθύμιος Ν. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ
 
Δελτίον XAE 40 (2019), Περίοδος Δ' Άγνωστες φορητές εικόνες του ζωγράφου Ιωάννη, γιου του Θεοδώρου, από τη Γράμμοστα, στην Καστοριά Περίληψη   PDF
Αγγελική ΣΤΡΑΤΗ (Angeliki STRATI)
 
Δελτίον XAE 34 (2013), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Τίτου Παπαμαστοράκη (1961-2010) Αγνωστη βυζαντινή κτητορική επιγραφή (1092) από τη δυτική Φωκίδα Περίληψη   PDF
Βασίλης ΚΑΤΣΑΡΟΣ
 
Δελτίον XAE 34 (2013), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Τίτου Παπαμαστοράκη (1961-2010) Αγνωστη εικόνα κρητικής τέχνης της Παναγίας του Πάθους από το Μαυροβούνιο Περίληψη   PDF
Alexandra TRIFONOVA
 
Δελτίον XAE 30 (2009), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Ηλία Κόλλια (1936-2007) Άγνωστη εικόνα του αγίου Ανδρέα Κρήτης στη Μονεμβασία, έργο του Εμμανουήλ Τζάνε Περίληψη   PDF
Μαρία ΑΓΡΕΒΗ
 
Δελτίον ΧΑΕ 24 (2003), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νίκου Οικονομίδη (1934-2000) Άγνωστη εικόνα του αγίου Συμεών του Θεοδόχου στη Σίφνο Περίληψη   PDF
Νανώ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
 
Δελτίον XAE 27 (2006), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νικολάου Β. Δρανδάκη (1925-2004) Άγνωστη εικόνα των Τριών Ιεραρχών με υπογραφή του Εμμανουήλ Τζάνε Περίληψη   PDF
Χρυσαυγή ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ
 
Δελτίον ΧΑΕ 25 (2004), Περίοδος Δ' Άγνωστη ιταλοκρητική εικόνα της Παναγίας Γαλακτοτροφούσας στη μονή Ζωοδόχου Πηγής Πάτμου Περίληψη   PDF
Κωνσταντία ΚΕΦΑΛΑ
 
Δελτίον XAE 16 (1991-1992), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του André Grabar (1896-1990) Άγνωστο επιστύλιο του Θεοφάνη του Κρητός στη μονή Ιβήρων στο Άγιον Όρος Περίληψη   PDF
Ευθύμιος Ν. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ
 
Δελτίον ΧΑΕ 22 (2001), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Μανόλη Χατζηδάκη (1909-1998) Άγνωστο έργο του Θεοφάνη του Κρητός στα Μετέωρα Περίληψη   PDF
Ευθύμιος Ν. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ
 
Δελτίον XAE 20 (1998-1999), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Δημητρίου Ι. Πάλλα (1907-1995) Άγνωστο τρίπτυχο του Γεωργίου Κλόντζα και ο αποδέκτης του Περίληψη   PDF
Μαρία ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗ-ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΟΥ
 
Δελτίον XAE 27 (2006), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νικολάου Β. Δρανδάκη (1925-2004) Άγνωστος τρουλαίος ναός στην Αθήνα Περίληψη   PDF
Τούλα Τ. ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
 
Δελτίον XAE 7 (1906), Περίοδος A' Αγόρευσις του εριτίμου βουλευτού Αττικής κ. Φωκίωνος Νέγρη υπέρ της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας γενομένη επί της συζητήσεως του νομοσχεδίου περί συγχωνεύσεως του Λαχείου της Αρχαιολογικής Εταιρείας και του υπέρ του Εθνικού Στόλου της Ελλάδος Λαχε Περίληψη   PDF
Λουκάς Θ. ΡΟΥΦΟΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ
 
Δελτίον XAE 9 (1908-1909), Περίοδος A' Άδεια γάμου παρεχομένη υπό του αρχιεπισκόπου Κύπρου εις Μαρωνίτην ιερέα Περίληψη   PDF
Φίλιος ΖΑΝΝΕΤΟΣ
 
Δελτίον XAE 20 (1998-1999), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Δημητρίου Ι. Πάλλα (1907-1995) Αδημοσίευτα βυζαντινά μολυβδόβουλλα του Βυζαντινού Μουσείου Περίληψη   PDF
Χαράλαμπος ΠΕΝΝΑΣ
 
Δελτίον XAE 35 (2014), Περίοδος Δ'. Αδημοσίευτη εικόνα του έφιππου αγίου Θεοδώρου από την Αγχίαλο (Pomorie) της Μαύρης Θάλασσας Περίληψη   PDF
Alexandra Ph. TRIFONOVA
 
Δελτίον XAE 34 (2013), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Τίτου Παπαμαστοράκη (1961-2010) Αδημοσίευτη χάλκινη κεφαλή αυτοκράτορα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και το τέλος της αρχαιότητας Περίληψη   PDF
Γιώργος ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
 
Δελτίον XAE 15 (1989-1990), Περίοδος Δ' Άθως, Λαύρας Δ46. Ένα "στουδιτικό" μηνολόγιο από το τρίτο τέταρτο του 11ου αιώνα Περίληψη   PDF
Αγγελική ΜΗΤΣΑΝΗ
 
Δελτίον XAE 2 (1892-1894), Περίοδος A' Αι εν τη μονή Φιλοθέης καταστραφείσαι πολύτιμαι βυζαντιακαί χριστιανικαί αρχαιότητες και αγιογραφίαι Περίληψη   PDF
Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ
 
Δελτίον XAE 2 (1892-1894), Περίοδος A' Αι επισκευαί του Δαφνίου Περίληψη   PDF
(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 
Δελτίον XAE 3 (1926), Τεύχη α΄-β΄, Περίοδος Β' Αι παλαιαί εκκλησίαι Τρικκάλων και οι δύο Βησσαρίωνες Λαρίσης Περίληψη   PDF
Νικόλαος Ι. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
 
Δελτίον XAE 2 (1960-1961), Περίοδος Δ' Αι τοιχογραφίαι του Αγίου Αντωνίου Ανάφης (πίν. 62-65) Περίληψη   PDF
Παναγιώτης Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
 
Δελτίον XAE 7 (1973-1974), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Anatole Frolow (1906-1972) Αι τοιχογραφίαι του Ακαθίστου εις την Παναγίαν των Χαλκέων Θεσσαλονίκης (πίν. 16-19) Περίληψη   PDF
Ανδρέας ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ
 
Δελτίον XAE 3 (1962-1963), Περίοδος Δ' Αι τοιχογραφίαι του βυζαντινού ναϋδρίου των Ταξιαρχών Δεσφίνης (πίν. 46-60) Περίληψη   PDF
Μαρία ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 
Δελτίον XAE 2 (1925), Τεύχη α΄-β΄, Περίοδος Β'. Πανηγυρικόν επί τη τεσσαρακονταετηρίδι της ιδρύσεως της Χ.Α.Ε. Αι φρυκτωρίαι Περίληψη   PDF
ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥ
 
Δελτίον XAE 7 (1906), Περίοδος A' Αιτιολογική έκθεσις του βουλευτού Πατρών κ. Λουκά Θ. Ρούφου Κανακάρη επί της προτάσεως τροποποιήσεως του 4 άρθρου του Νομοσχεδίου περί συγχωνεύσεως του λαχείου της Αρχαιολογικής Εταιρείας και του λαχείου υπέρ του Εθνικού Στόλου της Ελλάδος. Πρότασις τροπο Περίληψη   PDF
Οράτιος ΜΑΡΟΥΚΗΣ
 
Δελτίον XAE 33 (2012), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Δημήτρη Κωνστάντιου (1950-2010) Ακολουθώντας τα βήματα του Διονυσίου του εκ Φουρνά Περίληψη   PDF
Μαρία ΒΑΣΙΛΑΚΗ
 
Δελτίον XAE 39 (2018), Περίοδος Δ'. Αφιέρωμα στη μνήμη Χαράλαμπου Μπούρα Αμφίγραπτη εικόνα στο βυζαντινό μουσείο Καστοριάς Περίληψη   PDF
Ευθύμιος Ν. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ(Euthymios N. TSIGARIDAS)
 
Δελτίον ΧΑΕ 25 (2004), Περίοδος Δ' Αμφίγραπτη παλαιολόγεια εικόνα στη Νίσυρο Περίληψη   PDF
Αγγελική ΚΑΤΣΙΩΤΗ
 
Δελτίον ΧΑΕ 24 (2003), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νίκου Οικονομίδη (1934-2000) Αμφιπρόσωπη εικόνα του Aγίου Ρόκκου στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Περίληψη   PDF
Καλλιόπη-Φαίδρα ΚΑΛΑΦΑΤΗ
 
Δελτίον XAE 37 (2016), Περίοδος Δ' Αμφιπρόσωπη εικόνα του βυζαντινού μουσείου Αθηνών. Ποίημα αριστοκρατικής ζωγραφικής των Παλαιολόγων. Περίληψη   PDF
Μυρτάλη ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ-ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ
 
Δελτίον XAE 1 (1959), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νίκου Βέη (1883-1958) Αμφιπρόσωπος εικών του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών εκ της Ηπείρου Περίληψη   PDF
Μαρία ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 
Δελτίον XAE 28 (2007), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Παύλου Μ. Μυλωνά (1915-2005) Αμφύαλο χρυσογραφημένο αγγείο του μουσείου Κανελλόπουλου. Συμπλήρωμα Περίληψη   PDF
Κωνσταντίνος ΣΚΑΜΠΑΒΙΑΣ
 
Δελτίον XAE 37 (2016), Περίοδος Δ' Ανάγλυφα εικονίδια Αγίων στις παλαιολόγειες επενδύσεις εικόνων της μονής Βατοπεδίου. Σχέσεις γλυπτικής και μικρογλυπτικής. Περίληψη   PDF
Κάτια ΛΟΒΕΡΔΟΥ-ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
 
Δελτίον XAE 13 (1985-1986), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Μαρίνου Καλλιγά (1906-1985) Ανάγλυφα θωράκια από το Βυζαντινό Μουσείο Περίληψη   PDF
Νικολέττα ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΚΥΛΟΓΙΑΝΝΗ
 
Δελτίον XAE 37 (2016), Περίοδος Δ' Ανάγλυφες εικόνες σε ξύλο απο την Καστοριά και την περιοχή της. Περίληψη   PDF
Ε. Ν. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ
 
Δελτίον XAE 40 (2019), Περίοδος Δ' Αναζητώντας τον ιδρυτή της μονής Δαφνίου Περίληψη   PDF
Μαρία ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ - ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ (Maria PANAYOTIDI-KESISOGLOU)
 
Δελτίον XAE 28 (2007), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Παύλου Μ. Μυλωνά (1915-2005) Ανακαλύπτοντας το ναό του Αγίου Θεοδώρου στους Όλμους (Ισαυρία) Περίληψη   PDF
Guntram KOCH
 
Δελτίον XAE 7 (1906), Περίοδος A' Ανακοινώσεις εν τω Αθήνησι συγκροτηθέντι Α΄ Διεθνεί Αρχαιολογικώ Συνέδριω εν τη Αιθούση της Ακαδημίας περί των εν Μήλω Χριστιανικών Κατακομβών, του εν αυτή Βαπτιστηρίου και ετέρων Χριστιανικών αρχαιοτήτων, περί διακρίσεως των όρων Βυζαντινή Αρχαιολογία κα Περίληψη   PDF
Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ
 
Δελτίον XAE 2 (1892-1894), Περίοδος A' Ανακοίνωσις περί της Μονής Δαφνίου Περίληψη   PDF
Σοφία ΒΙΜΠΟΥ
 
Δελτίον XAE 2 (1892-1894), Περίοδος A' Ανακοίνωσις περί του ογδόου μονογράμματος του εν Πάρω ναού της Εκατονταπυλιανής Περίληψη   PDF
Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
 
Δελτίον XAE 4 (1927), Περίοδος Β' Ανασκαφαί Νικοπόλεως (1921-1926). Χριστιανικόν Ίδρυμα Αλκίσωνος Περίληψη   PDF
Αλέξανδρος ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ
 
Δελτίον XAE 1 (1924), Τεύχη γ'-δ', Περίοδος Β' Ανασκαφαί Νικοπόλεως. Χριστιανικά μνημεία Περίληψη   PDF
Αλέξανδρος ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ
 
Δελτίον XAE 11 (1982-1983), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Αναστασίου Κ. Ορλάνδου (1887-1979) Αναστάσιος Κ. Ορλάνδος. Ο τελευταίος χαιρετισμός Περίληψη   PDF
Μανόλης ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
 
Δελτίον XAE 41 (2020), Περίοδος Δ' Αναστάσιος Χ. Αντωνάρας, Η τέχνη του γυαλιού. Έργα από τη συλλογή του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Περίληψη
Μαρία ΣΚΟΡΔΑΡΑ (Maria Skordara)
 
Δελτίον ΧΑΕ 23 (2002), Περίοδος Δ' Ανασυνθέτοντας τα σμάλτα του τρίπτυχου Khakhuli Περίληψη   PDF (English)
Titos PAPAMASTORAKIS
 
Δελτίον XAE 39 (2018), Περίοδος Δ'. Αφιέρωμα στη μνήμη Χαράλαμπου Μπούρα Αναχρησιμοποίηση λίθων. Ναός Παναγίας Γοργοεπήκοου Περίληψη   PDF
Μανόλης ΚΟΡΡΕΣ (Manolis KORRES)
 
Δελτίον XAE 10 (1980-1981), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Ανδρέα Γρηγ. Ξυγγόπουλου (1891-1979) Ανδρέας Ξυγγόπουλος Περίληψη   PDF
Μανόλης ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
 
Δελτίον XAE 3 (1926), Τεύχη α΄-β΄, Περίοδος Β' Ανέκδοτα βυζαντινά μνημεία εν Θράκη Περίληψη   PDF
Αντώνιος Κ.Π. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, Αλέξανδρος ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ
 
Δελτίον XAE 13 (1985-1986), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Μαρίνου Καλλιγά (1906-1985) Ανέκδοτα σχέδια μωσαϊκών της Αγίας Σοφίας του Paul Durand Περίληψη   PDF
Κωνσταντίνος ΣΚΑΜΠΑΒΙΑΣ
 
Δελτίον XAE 1 (1924), Τεύχη α'-β', Περίοδος Β' Ανέκδοτοι εγκύκλιοι και έγγραφα της Μητροπόλεως Λαρίσσης Περίληψη   PDF
Κωνσταντίνος Ι. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ
 
Δελτίον XAE 36 (2015), Περίοδος Δ' Ανέκδοτος νομισματικός «θησαυρός» από τον Πριόλιθο Καλαβρύτων Περίληψη   PDF
Άννα Ι. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
 
Δελτίον XAE 9 (1908-1909), Περίοδος A' Ανεύρεσις τάφου θολωτού εν τοις ερειπίοις του βορείου μεσαιωνικού Αλμυρού (Νέα Αγχιάλω) Περίληψη   PDF
Νικόλαος Ι. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
 
Δελτίον XAE 3 (1962-1963), Περίοδος Δ' Ανθιβολα δύο εικόνων του Θεοδώρου Πουλάκη (πίν. 22-32) Περίληψη   PDF
Ανδρέας ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ
 
Δελτίον ΧΑΕ 22 (2001), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Μανόλη Χατζηδάκη (1909-1998) Ανθίβολα-patroni στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή τέχνη; Περίληψη   PDF (Deutsch)
Marcell RESTLE
 
Δελτίον XAE 33 (2012), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Δημήτρη Κωνστάντιου (1950-2010) Ανθίβολο άγνωστου ιχνογράφου - εικόνα Καπεσοβίτη ζωγράφου Περίληψη   PDF
Γεώργιος ΒΕΛΕΝΗΣ
 
Δελτίον XAE 33 (2012), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Δημήτρη Κωνστάντιου (1950-2010) Ἀνιχνεύοντας τὸ Μεταβυζάντιο στὸν ἑλληνικὸ χῶρο. Μιὰ ἐπισκόπηση τῶν προβλημάτων τῆς ἀρχαιολογικῆς ἔρευνας Περίληψη   PDF
Δημήτριος Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
 
Δελτίον XAE 1 (1959), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νίκου Βέη (1883-1958) Άννα Αποστολάκη Περίληψη   PDF
Μανόλης ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
 
Δελτίον XAE 29 (2008), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη της Άννας Μαραβά-Χατζηνικολάου (1911-2005) Άννα Μαραβά-Χατζηνικολάου Περίληψη   PDF
Παναγιώτης Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
 
Δελτίον ΧΑΕ 32 (2011), Περίοδος Δ' Αντίγραφα χαμένων παλαιοχριστιανικών, βυζαντινών και μεταβυζαντινών έργων στη συλλογή του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Περίληψη   PDF
Τερψιχόρη-Πατρίτσια ΣΚΩΤΤΗ
 
Δελτίον XAE 2 (1925), Τεύχη α΄-β΄, Περίοδος Β'. Πανηγυρικόν επί τη τεσσαρακονταετηρίδι της ιδρύσεως της Χ.Α.Ε. Αντιφώνησις του Μακαρ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου Περίληψη   PDF
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
 
Δελτίον XAE 1 (1924), Τεύχη γ'-δ', Περίοδος Β' Αντώνιος Μομφερράτος Περίληψη   PDF
Αλέξανδρος ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ
 
Δελτίον XAE 39 (2018), Περίοδος Δ'. Αφιέρωμα στη μνήμη Χαράλαμπου Μπούρα Απεικονίσεις αγίων στις τοιχογραφίες της Αγίας Σοφίας στο Κίεβο Περίληψη   PDF (English)
Anna ZAKHAROVA
 
Δελτίον ΧΑΕ 25 (2004), Περίοδος Δ' Απεικονίσεις του Παναγίου Τάφου και οι συμβολικές προεκτάσεις τους κατά την ύστερη βυζαντινή περίοδο Περίληψη   PDF
Βασιλική ΦΩΣΚΟΛΟΥ
 
Δελτίον XAE 18 (1995), Περίοδος Δ' Απεικονίσεις των πολιορκιών της Κέρκυρας. Μικρή συμβολή στην εικονογραφία του αγίου Σπυρίδωνα Περίληψη   PDF
Ιωάννα ΜΠΙΘΑ
 
Δελτίον XAE 34 (2013), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Τίτου Παπαμαστοράκη (1961-2010) Απεικόνιση του "πραγματικού αγίου Μανδηλίου στην Καππαδικία; Περίληψη   PDF (Français (France))
Antonis TSAKALOS
 
Δελτίον XAE 35 (2014), Περίοδος Δ'. Από τη Βενετική Αδριατική στο μεταβυζαντινό κόσμο. Οι τοιχογραφίες του λατινικού ναού της Αγίας Παρασκευής στο Μπαλντρέν – Shën e Prende, Balldren – της βόρειας Αλβανίας Περίληψη   PDF
Ιωάννης ΒΙΤΑΛΙΩΤΗΣ
 
Δελτίον XAE 13 (1985-1986), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Μαρίνου Καλλιγά (1906-1985) Από την liberalitas στην ελεημοσύνη: ιδεογραφική τυπολογία της χειρονομίας της προσφοράς Περίληψη   PDF (Français (France))
Élias ANTONOPOULOS
 
Δελτίον XAE 4 (1927), Περίοδος Β' Από την μεσαιωνικήν διαπόμπευσιν Περίληψη   PDF
Φαίδων ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ
 
Δελτίον XAE 12 (1984), Περίοδος Δ'. Στην εκατονταετηρίδα της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας (1884-1984) Από τις τοιχογραφίες του Αγίου Δημητρίου Κροκεών (1286) Περίληψη   PDF
Νικόλαος Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ
 
Δελτίον XAE 20 (1998-1999), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Δημητρίου Ι. Πάλλα (1907-1995) Από το θρησκευτικό πίνακα στη λατρευτική εικόνα. Μία περίπτωση από την Ήπειρο Περίληψη   PDF
Δημήτριος Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
 
Δελτίον XAE 41 (2020), Περίοδος Δ' Από τον decumanus maximus της Ύστερης Αρχαιότητας στη μεσοβυζαντινή Μέση ή Λεωφόρο της Θεσσαλονίκης. Η συμβολή των πρόσφατων ανασκαφών Περίληψη
(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 
Δελτίον XAE 39 (2018), Περίοδος Δ'. Αφιέρωμα στη μνήμη Χαράλαμπου Μπούρα Απο τον σχεδιασμό στην κατασκευή: Ζητήματα εφαρμογής στη βυζαντινή αρχιτεκτονική Περίληψη   PDF
Σταύρος ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ (Stavros MAMALOUKOS)
 
Δελτίον XAE 2 (1933), Περίοδος Γ'. Χαριστήριον Αντωνίω Μπενάκη Αραβικαί διακοσμήσεις εις τα βυζαντινά μνημεία της Ελλάδος Περίληψη   PDF
Μαρία ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 
Δελτίον ΧΑΕ 26 (2005), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Γεωργίου Γαλάβαρη (1926-2003) Αργυρές επενδύσεις εικόνων από τη Θεσσαλονίκη του 14ου αιώνα Περίληψη   PDF
Κάτια ΛΟΒΕΡΔΟΥ-ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
 
Δελτίον XAE 1 (1932), Περίοδος Γ' Αρχάγγελος Μιχαήλ ο Φύλαξ (Περίληψις) Περίληψη   PDF
Ανδρέας ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ
 
Δελτίον XAE 1 (1884-1891), Περίοδος A' Αρχαί της Εταιρείας Περίληψη   PDF
(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 
Δελτίον XAE 2 (1892-1894), Περίοδος A' Αρχαί της Εταιρείας Περίληψη   PDF
(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 
Δελτίον XAE 3 (1894-1902), Περίοδος A' Αρχαί της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το έτος 1894 Περίληψη   PDF
(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 
Δελτίον XAE 3 (1894-1902), Περίοδος A' Αρχαί της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το έτος 1895 Περίληψη   PDF
(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 
Δελτίον XAE 3 (1894-1902), Περίοδος A' Αρχαί της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το έτος 1896 Περίληψη   PDF
(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 
Δελτίον XAE 3 (1894-1902), Περίοδος A' Αρχαί της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το έτος 1897 Περίληψη   PDF
(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 
Δελτίον XAE 3 (1894-1902), Περίοδος A' Αρχαί της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το έτος 1898 Περίληψη   PDF
(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 
Δελτίον XAE 4 (1904), Περίοδος A' Αρχαί της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το έτος 1899 Περίληψη   PDF
(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 
Δελτίον XAE 4 (1904), Περίοδος A' Αρχαί της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το έτος 1900 Περίληψη   PDF
(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 
Δελτίον XAE 4 (1904), Περίοδος A' Αρχαί της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το έτος 1901 Περίληψη   PDF
(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 
Δελτίον XAE 5 (1905), Περίοδος A' Αρχαί της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το έτος 1902 Περίληψη   PDF
(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 
Δελτίον XAE 5 (1905), Περίοδος A' Αρχαί της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το έτος 1903 Περίληψη   PDF
(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 
Δελτίον XAE 6 (1906), Τεύχος α', Περίοδος A' Αρχαί της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το έτος 1904 Περίληψη   PDF
(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 
Δελτίον XAE 7 (1906), Περίοδος A' Αρχαί της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το έτος 1905 Περίληψη   PDF
(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 
Δελτίον ΧΑΕ 32 (2011), Περίοδος Δ' Αρχαιολογικά τεκμήρια κεραμικών εργαστηρίων στον ελλαδικό χώρο (4ος-15ος αι. μ.Χ.) Περίληψη   PDF
Κωνσταντίνος Θ. ΡΑΠΤΗΣ
 
Δελτίον XAE 1 (1884-1891), Περίοδος A' Αρχείον Περίληψη   PDF
Τ. ΜΑΡΑΤΟΣ, Ιωάννης Μ. ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ
 
Δελτίον XAE 34 (2013), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Τίτου Παπαμαστοράκη (1961-2010) Αρχιτεκτονικά γλυπτά της ύστερης αρχαιότητας και των βυζαντινών χρόνων στο Χαμζά Μπέη τζαμί στη Θεσσαλονίκη Περίληψη   PDF
Κωνσταντίνος Θ. ΡΑΠΤΗΣ, Στυλιανή Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
 
Δελτίον XAE 9 (1977-1979), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη της Μαρίας Γεωργίου Σωτηρίου (1888-1979) Αρχιτεκτονικά γλυπτά του 12ου και των αρχών του 13ου αιώνα στην Ελλάδα (πίν. 21-32) Περίληψη   PDF (English)
Laskarina BOURAS
 
Δελτίον XAE 20 (1998-1999), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Δημητρίου Ι. Πάλλα (1907-1995) Αυτοκράτορας, ευσέβεια και άφεση των αμαρτιών σε δύο βυζαντινές εκφράσεις. Εικόνα και ρητορική Περίληψη   PDF (Français (France))
Victoria KEPETZI
 
Δελτίον XAE 39 (2018), Περίοδος Δ'. Αφιέρωμα στη μνήμη Χαράλαμπου Μπούρα Αχειροποίητος Θεσσαλονίκης: Μια επανεξέταση των αφιερωματικών επιγραφών στα ψηφιδωτάτου τριβήλου Περίληψη   PDF
Κωνσταντίνος Θ. ΡΑΠΤΗΣ (Κonstantinos Th. RAPTIS)
 
Δελτίον XAE 27 (2006), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νικολάου Β. Δρανδάκη (1925-2004) "Βασιλεύοντος εις Ρώμην άνακτος..." Κτητορικές επιγραφές και πολιτική ιδεολογία την εποχή του Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου Περίληψη   PDF (English)
Vassiliki FOSKOLOU
 
Δελτίον XAE 17 (1993-1994), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη της Ντούλας Μουρίκη (1934-1991) Βασιλική πομπή: Αλληγορικά πρόσωπα στην Ανάσταση της Dečani Περίληψη   PDF
Ηλίας ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
 
Δελτίον XAE 1 (1884-1891), Περίοδος A' Βασιλικόν Διάταγμα περί εγκρίσεως του Καταστατικού Περίληψη   PDF
Κ. ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ
 
Δελτίον XAE 33 (2012), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Δημήτρη Κωνστάντιου (1950-2010) Βασιλικός. Νέα ανάγνωση μίας φρυγικής επιγραφής Περίληψη   PDF (Français (France))
Georges KIOURTZIAN
 
Δελτίον XAE 2 (1925), Τεύχη α΄-β΄, Περίοδος Β'. Πανηγυρικόν επί τη τεσσαρακονταετηρίδι της ιδρύσεως της Χ.Α.Ε. Βιβλιογραφία Περίληψη   PDF
Αλέξανδρος ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ
 
Δελτίον XAE 3 (1926), Τεύχη α΄-β΄, Περίοδος Β' Βιβλιογραφία Περίληψη   PDF
(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 
Δελτίον XAE 4 (1927), Περίοδος Β' Βιβλιογραφία Περίληψη   PDF
(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 
Δελτίον XAE 9 (1908-1909), Περίοδος A' Βιβλιογραφία Περίληψη   PDF
(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 
Δελτίον XAE 10 (1911), Περίοδος A' Βιβλιογραφία Περίληψη   PDF
(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 
Δελτίον XAE 4 (1964-1965), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Γεωργίου Α. Σωτηρίου (1881-1965) Βιβλιογραφία Γεωργίου Σωτηρίου Περίληψη   PDF
(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 
Δελτίον XAE 37 (2016), Περίοδος Δ' Βουτιάνοι Λακωνίας, Εκκλησιές: Η ανασκαφική έρευνα. ΙΙ. Η πρωτοβυζαντινή εγκατάσταση Περίληψη   PDF
Ευαγγελία Π. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, Νεκτάριος Ι. ΣΚΑΓΚΟΣ
 
1 - 150 από 1510 Στοιχεία 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>