[1]
Ηρακλειώτη Ε. και Παπαζαχαρίου Φ. 2019. Η σχεδιαστική δραστηριότητα ως μέσο ανάπτυξης της πολυτροπικής επικοινωνίας σε μία τάξη με παιδιά ηλικίας 2,5 ετών. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης. 5, (Δεκεμβρίου 2019), 196–209. DOI:https://doi.org/10.12681/dial.21998.