Ηρακλειώτη Ε., & Παπαζαχαρίου Φ. (2019). Η σχεδιαστική δραστηριότητα ως μέσο ανάπτυξης της πολυτροπικής επικοινωνίας σε μία τάξη με παιδιά ηλικίας 2,5 ετών. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης, 5, 196–209. https://doi.org/10.12681/dial.21998