Ηρακλειώτη Ε.; Παπαζαχαρίου Φ. Η σχεδιαστική δραστηριότητα ως μέσο ανάπτυξης της πολυτροπικής επικοινωνίας σε μία τάξη με παιδιά ηλικίας 2,5 ετών. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης, [S. l.], v. 5, p. 196–209, 2019. DOI: 10.12681/dial.21998. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/dialogoi/article/view/21998. Acesso em: 13 απριλίου. 2024.