Ηρακλειώτη Ευαγγελία, και Παπαζαχαρίου Φωτεινή. ‘Η σχεδιαστική δραστηριότητα ως μέσο ανάπτυξης της πολυτροπικής επικοινωνίας σε μία τάξη με παιδιά ηλικίας 2,5 ετών’. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης 5 (Δεκέμβριος 17, 2019): 196–209. ημερομηνία πρόσβασης Απρίλιος 13, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/dialogoi/article/view/21998.