1.
Ηρακλειώτη Ε, Παπαζαχαρίου Φ. Η σχεδιαστική δραστηριότητα ως μέσο ανάπτυξης της πολυτροπικής επικοινωνίας σε μία τάξη με παιδιά ηλικίας 2,5 ετών. Dial [διαδίκτυο]. 17 Δεκέμβριος 2019 [παρατίθεται 13 Απρίλιος 2024];5:196-209. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/dialogoi/article/view/21998