[1]
Μουμουλίδου Μ. 2022. Παιδαγωγικές πρακτικές στα αναλυτικά προγράμματα του νηπιαγωγείου (1896-1989). Μια ανάγνωση με βάση την κοινωνιολογική θεωρία του B. Bernstein. Preschool and Primary Education. 10, 1 (Μαΐου 2022), 65–98. DOI:https://doi.org/10.12681/ppej.26850.