Μουμουλίδου Μ. (2022). Παιδαγωγικές πρακτικές στα αναλυτικά προγράμματα του νηπιαγωγείου (1896-1989). Μια ανάγνωση με βάση την κοινωνιολογική θεωρία του B. Bernstein. Preschool and Primary Education, 10(1), 65–98. https://doi.org/10.12681/ppej.26850 (Original work published 29 Απρίλιος 2022)