Μουμουλίδου Μ. Παιδαγωγικές πρακτικές στα αναλυτικά προγράμματα του νηπιαγωγείου (1896-1989). Μια ανάγνωση με βάση την κοινωνιολογική θεωρία του B. Bernstein. Preschool and Primary Education, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 65–98, 2022. DOI: 10.12681/ppej.26850. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/education/article/view/26850. Acesso em: 21 φεβρουαρίου. 2024.