Μουμουλίδου Μαρία. (2022) 2022. ‘Παιδαγωγικές πρακτικές στα αναλυτικά προγράμματα του νηπιαγωγείου (1896-1989). Μια ανάγνωση με βάση την κοινωνιολογική θεωρία του B. Bernstein’. Preschool and Primary Education 10 (1):65-98. https://doi.org/10.12681/ppej.26850.