Μουμουλίδου Μ. (2022) ‘Παιδαγωγικές πρακτικές στα αναλυτικά προγράμματα του νηπιαγωγείου (1896-1989). Μια ανάγνωση με βάση την κοινωνιολογική θεωρία του B. Bernstein’, Preschool and Primary Education, 10(1), σσ. 65–98. doi: 10.12681/ppej.26850.