1.
Μουμουλίδου Μ. Παιδαγωγικές πρακτικές στα αναλυτικά προγράμματα του νηπιαγωγείου (1896-1989). Μια ανάγνωση με βάση την κοινωνιολογική θεωρία του B. Bernstein. Ppej [διαδίκτυο]. 2 Μάιος 2022 [παρατίθεται 21 Φεβρουάριος 2024];10(1):65-98. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/education/article/view/26850