[1]
Κοφινά Σ. 2017. Το Δικαίωμα στην Πόλη: η Χωρική Προσέγγιση Ζητημάτων Κοινωνικής Πολιτικής μέσα από το Παράδειγμα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας. Κοινωνική Πολιτική. 5, (Ιουλίου 2017), 80–100. DOI:https://doi.org/10.12681/sp.10602.