[1]
Κουμαριανός Β. 2017. Ενοποίηση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης: Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ως Οργανωτικό Όχημα για την Νέα Αρχιτεκτονική των Συντάξεων. Κοινωνική Πολιτική. 8, (Σεπτεμβρίου 2017), 50–73. DOI:https://doi.org/10.12681/sp.14604.