[1]
Τζαρέλλας Δ. 2017. Wolfgang Streeck (2016), Κερδίζοντας Χρόνο. Η Καθυστερημένη Κρίση του Δημοκρατικού Καπιταλισμού, Αθήνα: Τόπος. Κοινωνική Πολιτική. 8, (Σεπτεμβρίου 2017), 74–77. DOI:https://doi.org/10.12681/sp.14605.