[1]
Θεοδωρουλάκης Μ. 2021. Η μεταρρύθμιση της κοινωνικής πρόνοιας στην Ελλάδα: οικονομικά και ποσοτικά δεδομένα με έμφαση στις μεταβολές του μείγματος ευημερίας. Κοινωνική Πολιτική. 15, (Δεκεμβρίου 2021), 47–67. DOI:https://doi.org/10.12681/sp.29091.