Κοφινά Σ. (2017). Το Δικαίωμα στην Πόλη: η Χωρική Προσέγγιση Ζητημάτων Κοινωνικής Πολιτικής μέσα από το Παράδειγμα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας. Κοινωνική Πολιτική, 5, 80–100. https://doi.org/10.12681/sp.10602