Τζαρέλλας Δ. (2017). Wolfgang Streeck (2016), Κερδίζοντας Χρόνο. Η Καθυστερημένη Κρίση του Δημοκρατικού Καπιταλισμού, Αθήνα: Τόπος. Κοινωνική Πολιτική, 8, 74–77. https://doi.org/10.12681/sp.14605