Θεοδωρουλάκης Μ. (2021). Η μεταρρύθμιση της κοινωνικής πρόνοιας στην Ελλάδα: οικονομικά και ποσοτικά δεδομένα με έμφαση στις μεταβολές του μείγματος ευημερίας. Κοινωνική Πολιτική, 15, 47–67. https://doi.org/10.12681/sp.29091