Κοφινά Σ. Το Δικαίωμα στην Πόλη: η Χωρική Προσέγγιση Ζητημάτων Κοινωνικής Πολιτικής μέσα από το Παράδειγμα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας. Κοινωνική Πολιτική, [S. l.], v. 5, p. 80–100, 2017. DOI: 10.12681/sp.10602. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eekp/article/view/10602. Acesso em: 1 μαρτίου. 2024.