Κουμαριανός Β. Ενοποίηση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης: Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ως Οργανωτικό Όχημα για την Νέα Αρχιτεκτονική των Συντάξεων. Κοινωνική Πολιτική, [S. l.], v. 8, p. 50–73, 2017. DOI: 10.12681/sp.14604. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eekp/article/view/14604. Acesso em: 31 ιανουαρίου. 2023.